Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym zamieszczonym pod adresem internetowym www.lorifactor.pl zwanym dalej "Sklepem".

 2. Właścicielem Sklepu jest firma:

  LORIFACTOR Łukasz i Katarzyna Lewandowscy s.c.

  95-030 Rzgów, Gadka Stara

  ul. Lucerniana 68

  NIP 728-279-03-69

  REGON 101446120

  zarejestrowana przez: Prezydent Miasta Łodzi

  zwana dalej "Sprzedawcą". Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

 3. Zakupów w sklepie dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej "Kupującym".

 

Rejestracja oraz ochrona danych osobowych

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, wymagana jest rejestracja. Należy podkreślić, iż PEŁNA REJESTRACJA umożliwia otrzymywanie stałych i czasowych RABATÓW oraz informacji o nowościach.

 2. Sklep zbiera oraz przetwarza dane osobowe Kupujących. Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych Sklepu zostały wyrażone w Polityce Prywatności.


Sprzedaż oraz realizacja zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane w opisie produktu prezentowanego w Sklepie są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

 2. Niniejszy serwis jest zaproszeniem do składania ofert przez klientów – w związku z powyższym ceny towarów do momentu ich ostatecznego potwierdzenia mają charakter jedynie informacyjny, a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej. Dzięki temu Kupujący zachowuje możliwość ostatecznego uzgodnienia szczegółów zamówienia ze Sprzedającym już po złożeniu zamówienia elektronicznego.

 3. Dokonując zamówienia Kupujący powinien spodziewać się dwóch potwierdzeń:

 • pierwsze – generowane jest przez system – stanowi potwierdzenie wprowadzenia zamówienia do systemu

 • drugie – generowane przez administratora sklepu - znajdują sie w nim m. in. dane do przelewu

 1. Na stronach Sklepu Kupujący znajdzie informacje o dostępności poszczególnych towarów. W nielicznych przypadkach czas realizacji może być dłuższy niż zadeklarowany na stronach poszczególnych towarów. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówień przebiegała w zadeklarowanym czasie.

 2. Zamówione produkty zostają wysłane do Kupującego w dwojaki sposób:

 • po wpłynięciu zapłaty za zamówienie na konto Sprzedawcy

 • po dokonaniu wyboru realizacji zamówienia „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE”.

 1. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po dokonaniu wpłaty przez Kupującego na konto Sprzedającego

 2. W przypadku realizacji towarów na zamówienie, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • niezwłocznie – po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku płatności na konto)

 • po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia ze strony Kupującego – w przypadku wybrania opcji wysyłki „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE”

 1. W przypadku zamówień towarów o wartości przekraczającej 700 zł, Kupujący, dokonując wyboru opcji wysyłki „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE”, zobowiązany jest do wpłaty na konto Sprzedającego zaliczki w wysokości 100 zł.

 2. Po dokonaniu wpłaty Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy informację potwierdzającą zaksięgowanie wpłaty.

 3. Składając zamówienie w sposób podany powyżej Kupujący oświadcza, że posiada prawo do posługiwania się danymi osobowymi podawanymi przez niego w Sklepie w celu realizacji zamówienia oraz że złożone przez niego zamówienie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że podany przez Kupującego adres wysyłkowy nie jest adresem osób, które nie są poinformowane o złożeniu zamówienia w Sklepie.

 4. W przypadku naruszenia praw osób trzecich przez Kupującego, wymienionych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca ma prawo do przedsięwzięcia środków prawnych zmierzających do wykrycia sprawcy nadużycia oraz do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat własnych lub w imieniu strony poszkodowanej.

 5. Wystawienie rachunku jest możliwe po uprzednim poinformowaniu sprzedającego o wyborze takiej formy dokumentacji zakupu. Wówczas należy podać w odpowiednim polu zamówienia numer NIP oraz nazwę firmy.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu internetowego to:

  - połączenie z siecią Internet, 
  - zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Google Chrome, Opera 10+, Safari
  - włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek (cookies)

      

Płatność

 1. Należności za zamówione produkty Kupujący może uregulować wykorzystując jedną z możliwości:

 • przelew bankowy

 • „GOTÓWKA PRZY ODBIORZE” (tylko dla przesyłek krajowych)

 • PayPal (automatycznie doliczana jest prowizja w wysokości 3% wartości zamówienia) – po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wystawia żądanie zapłaty

 1. Za zamówienie można zapłacić bezpośrednio na konto bankowe :

  LORIFACTOR Łukasz i Katarzyna Lewandowscy s.c.

  ul. Lucerniana 68

  95-030 Stara Gadka

  95 2490 0005 0000 4530 9018 7614

 2. Dla przelewów międzynarodowych w walucie EUR:

  IBAN Account number :   PL 17 2490 0005 0000 4600 5904 1498

  S.W.I.F.T. (BIC) :      ALBPPLPW

 

Wysyłka

 1. Zamówiony przez klienta towar wysyłany jest przez Sprzedającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.

 2. Koszt przesyłki znajduje się w zakładce http://lorifactor.pl/sklep/i2,koszty-wysylki.html 

 

Zwroty i reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

 2. Kupujący może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem lub składając oświadczenie na piśmie.

  Wzór formularza:

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy……………………………………………………………………………… , numer oferty………………………………………
  Data zawarcia umowy ………………………………………

  data odbioru …………………………………………………


  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres …………………………………………………………………
  Data………………………………………………………………………
  …….……………………………………………………………………
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, Kupujący winien przesłać otrzymane produkty wraz z dowodem zakupu, na adres Sprzedawcy z podaniem numeru konta bankowego lub adresu, na który Sprzedawca zwróci pieniądze za odesłane towary. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności.

 4. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca zwróci kupującemu koszty przesyłki towaru do niego,  jednak jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedajacego zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględnia wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.

 6. Kupujący może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi - odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na podany przez Kupującego adres poczty e-mail, lub na adres poczty tradycyjnej.

 7. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.

 8. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produktu wolny od wad, Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu.

 9. Reklamacja powinna zawierać:
  Imię i nazwisko, oraz numer zamówienia.
  Opis stwierdzonej wady, wraz z udokumentowaniem jej na zdjęciu.

 10. Mając na uwadze dobro Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Zamknij